Happymoment

Happymoment

ผู้เยี่ยมชม

chatchasa7@gmail.com

  การตลาดยุค 4.0 ที่นำ SEO มาผสมผสานกับ PR เพื่อการพัฒนาและสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน (110 อ่าน)

Sep 27, 2018 13:04

ในหลายๆปีมานี้เราได้ยินการทำการตลาดยุคใหม่เน้นทางด้านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนำเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้ในโลกดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]SEO [/size]การทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าแรกของ [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]Google [/size]โดยการสร้างคอนเทนต์ที่สอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์ ส่วนการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือ [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]PR [/size]ที่ในปัจจุบันนี้การลงข่าวผ่านสื่อสิงพิมพ์ นิตยสาร นั้นลดน้อยลงไป อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจ การทำ[size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%] PR [/size]ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลจึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะ ดิจิตอล[size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%] PR [/size]นี้เกิดจากการประยุกต์จากการทำ [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]PR [/size]ดั้งเดิมผสมผสานกับสื่อออนไลน์ที่ป้อนข้อมูลข่าวสารผ่าน [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]platform [/size]ต่างๆทั้งทางสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือทางแอพพลิเคชั่น การทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่นี้จึงเป็นการเชื่อมต่อระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีแห่งดิจิตอลและการวางกลยุทธ์เพื่อเข้าใจผู้บริโภคและจัดเก็บฐานข้อมูลที่ได้มานั้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการตลาดในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งการทำงานนี้จะคล้ายๆกับ [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]AI [/size]ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น

อย่างไรก็หากเราสามารถนำ PR[size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%] [/size]และ SEO มาประยุกต์ใช้ด้วยกันกับสินค้า บริการและแบรนด์ของเรา ซึ่งการเขาถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะเว็บไซต์ของเราถูกค้นพบได้ง่ายผ่าน [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]Google [/size]หรือ [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]Search Engine [/size]อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้เกิด [size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 115%]Brand Awareness [/size]ตามมาอีกด้วย

124.120.72.209

Happymoment

Happymoment

ผู้เยี่ยมชม

chatchasa7@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com